Mar | Eng
अ. क. कर्ज हेड ०१.०७.२०२३ पूर्वीच्या सर्व कर्जासाठीचे व्याजदर द.सा.द.शे. ०१.०५.२०२४ पासून नवीन कर्जासाठीचे व्याजदर कर्ज मागणीचे कारण
सोने तारण कर्ज १०.०० % रिबेट नाही शेती व व्यवसाय
वेअर हाऊस / कोल्ड स्टोअरेज तारण कर्ज १३.०० % रिबेट नाही बेदाणा / दुध पावडर
कॅश केडीट नजरगहाण कर्ज १३.०० % रिबेट ०.५०% खेळते भांडवल
घर तारण मध्यम मुदत कर्ज १२.०० % रिबेट नाही गुंठेवारी-घरबांधकाम / फार्महाऊस
मशिनरी तारण कर्ज १३.०० % रिबेट ०.५०% मशिनरी खरेदी
विनातारण कर्ज १५.०० % रिबेट नाही शेतीपूरक / घरदुरुस्ती/व्यवसाय
वाहन तारण कर्ज १२.०० % रिबेट नाही टूव्हीलर / व्यवसायिक वाहन
शेतीपूरक कर्ज १४.०० % रिबेट ०.५०% शेतीपूरक व्यवसाय
पगार तारण कर्ज ११.०० % रिबेट नाही शेतीपूरक / घरदुरुस्ती व व्यवसाय
१० स्थावर जागा व इमारत तारण कर्ज १३.०० % रिबेट ०.५०% R/E व CRE/NA प्लॉट खरेदी व बांधकाम
११ नोकरदार तारणी कर्ज ११.०० % रिबेट नाही NA प्लॉट खरेदी व बांधकाम
१२ घर तारण दिर्घ मुदत कर्ज १२.०० % रिबेट नाही गुंठेवारी घरबांधकाम / फार्महाऊस बांधकाम
१३ शैक्षणिक कर्ज १०.०० % रिबेट नाही डॉक्टर / इंजिनिअर
१४ स्टाफ कर्ज ७.०० % रिबेट नाही NA प्लॉट खरेदी व बांधकाम
१५ शेती व्यवसाय दीर्घ मुदत कर्ज ११.०० % रिबेट नाही शेतीपूरक व्यवसाय
१६ व्यवसायपूरक मुदत कर्ज १३.०० % रिबेट ०.५०% मालखरेदी व खेळते भांडवल
१७ गव्हमेंट डिपाॅझिट / LIC सेक्युरिटी कर्ज १२.०० % रिबेट नाही शेतीपूरक / व्यवसाय / घरदुरुस्ती / बांधकाम
१८ साखर कारखाना हमीपत्र कर्ज ११.०० % रिबेट नाही शेतीमाल - मालवाहतुक
१९ गाय-म्हैस खरेदी कर्ज ११.०० % रिबेट नाही गाय-म्हैस खरेदी
* नियम व अटी लागू.
  • THE BABASAHEB DESHMUKH SAHAKARI BANK LTD.,ATPADI
    A/P-Tal- Atpadi, Dist. - Sangli
    Maharashtra - 415301
  • (02343) 221360, 220822
  • Email: bdsho@bdsbank.in