Mar | Eng
ठेवीचा प्रकार कालावधी व्यक्तीगत ठेव (%) जेष्ठ/अपंग नागरिक ठेव (%) सहकारी संस्था पतसंस्था ठेव (%) वैयक्तिक १५ लाख व त्यावरील एकरकमी ठेव (%)
मुदत ठेव १४ दिवस ते २९ दिवस ४.०० % ४.५० % ४.०० % ४.५० %
मुदत ठेव ३० दिवस ते ४५ दिवस ४.५० % ५.०० % ४.५० % ५.०० %
मुदत ठेव ४६ दिवस ते ९० दिवस ५.०० % ५.५० % ५.०० % ५.५० %
मुदत ठेव ९१ दिवस ते १८० दिवस ६.०० % ६.५० % ६.०० % ६.५० %
मुदत ठेव १८१ दिवस ते १ वर्षाचे आत ७.०० % ७.५० % ७.०० % ७.५० %
मुदत ठेव १ वर्ष पूर्ण (१२ महिने) ८.५० % ९.०० % ८.५० % ९.०० %
मुदत ठेव १ वर्ष १ दि. ते १० वर्षाचे आत ८.०० % ८.५० % ८.०० % ८.५० %
मासिक व्याज ठेव १ वर्ष पूर्ण (१२ महिने) ८.५० % ९.०० % ८.५० % ९.०० %
मासिक व्याज ठेव १ वर्षे १ दि. ते १० वर्षाचे आत ८.०० % ८.५० % ८.०० % ८.५० %
इच्छापूर्ती ठेव ९१ दिवस ते ७ वर्षे ८.०० % ८.५० % ८.०० % ८.५० %
रिकरिंग ठेव १ वर्ष पूर्ण ते १० वर्षे ८.०० % ८.५० % -- --
पिग्मी ठेव १ वर्ष पूर्ण ४.०० % ४.०० % -- --
सेव्हिंग ठेव डेलीबेसीस ३.०० % ३.०० % -- --
* नियम व अटी लागू.
  • THE BABASAHEB DESHMUKH SAHAKARI BANK LTD.,ATPADI
    A/P-Tal- Atpadi, Dist. - Sangli
    Maharashtra - 415301
  • (02343) 221360, 220822
  • Email: bdsho@bdsbank.in